Proizvodi po grupama > Vodorastvorivi (biorazgradivi) odmašćivači

Genoll SP

Vodorastvorivi i 100% biorazgradivi odmašćivač pogodan za ručno pranje u industriji. Koristi se za pranje mašina, alata, podova, površina i opreme. Neagresivan za sve materijale i nije potrebna zaštitna oprema. Deluje kratkotrajno antikorozivno. Radni rastvor od 1:10 do 1:50. Pakovanje: boca 1 litar, kanta 5 litara, kanta 12 litara

Genoll BP

Vodorastvorivi i 100% biorazgradivi odmašćivač pogodan za mašinsko pranje u industriji. Posebno pogodan za korišćenje u mašinama za pranje industrijskih podova. Neagresivan za sve materijale. Deluje kratkotrajno antikorozivno. Radni rastvor od 1:10 do 1:150. Pakovanje: boca 1 litar, kanta 5 litara, kanta 12 litara

Safety cold cleaner
Vodorastvorivi odmašćivač za mašine i podove

Vodorastvorivi biorazgradivi odmašćivač za sve metalne delove, podove u halama, kao i odmašćivanje transformatora i šljunka iznad uljne jame. Uklanja mineralna ulja, katran, masti, bitumen i ostatke asvalta. Na bazi alifatičnih ugljovodonika i ne-jonskih tenzida, bez hlora i aromatičnih jedinjenja u skladu sa klasom AIII. U ekološkom procesu spontano pravi emulziju i potpuno se odvaja u uljnom separatoru. Naprskati sprejerom zauljenu površinu i iščetkati, pa nakon 3-10 minuta isprati vodom pod pritiskom. Pakovanje: kanister 10 litara.

Industrial Cleaner Concentrate
Industrijski vodorastvorivi odmašćivač
motora, konstrukcija, podova - alkalni

Vodorastvorivi biorazgradivi odmašćivač za mašinske i industrijske motore, metalne i čelične delove, konstrukcije, industrijske podove i mermerne podove. Uklanja masti, ulja, pastu za brušenje, ostatke od livenja, katran, bitumen... Može se koristiti u aparatima pod pritiskom vode, mašinama za pranje podova. Razrediti sa vodom od 1:2 do 1:20 u zavisnosti od nivoa zaprljanja, naprskati sprejerom zauljenu površinu i iščetkati, pa nakon toga isprati vodom pod pritiskom. Vruća voda pojačava moć čišćenja.
Pakovanje: kanister 10 litara.

High-Pressure Cleaner Concentrate
Vodorastvorivi odmašćivač za obojene metale - alkalni

Vodorastvorivi biorazgradivi odmašćivač za sve obojene metale, hromirane, lakirane gumene i ostale osetljive delove. Pogodan za pranje motora na vozilima jer ne oštećuje aluminijum. Uklanja mineralna ulja, masti i ostala jaka zaprljanja. Na bazi an-jonskih tenzida, ne-jonskih tenzida i fosfata. Razrediti sa vodom od 1:5 do 1:10 u zavisnosti od nivoa zaprljanja, naprskati sprejerom zaprljanu površinu (ako je moguće suvu) i pustiti da reaguje. Ukoliko je potrebno mehanički protrljati sunđerom i nakon toga isprati vodom. Pakovanje: kanister 10 litara.