Proizvodi po grupama > Penetranti za ispitivanje kvaliteta zavarenih spojeva

Special cleaner
Odmašćivač za pripremno čišćenje površina za ispitivanje

Ekstremno snažan brzoisparivi odmašćivač za čišćenje prilikom ispitivanja zavarenih spojeva od ostataka masti, ulja, masnoće sa prstiju i drugih nečistoća. Idealan za odmašćivanje pre farbanja i lepljenja. Isparava bez ostatka. Sredstvo je ispitano u skladu sa DIN EN ISO 3452-2 Pakovanje: sprej 500ml.

Penetrating agent Red
Penetrant crvene boje

Sredstvo za ispitivanje pukotina bez oštećenja u zavarenim spojevima crvene boje. Sredstvo sa niskim sadržajem sumpora i koncentracijom halogena, ispitano u skladu sa DIN EN ISO 3452-2,i ispunjava zahteve ASME-koda, deo V, član 6. Naneti crveni penetrant na površinu i pustiti da deluje 5-10 minuta.
Pakovanje: sprej 500ml.

Developer white
Razvijač bele boje 

Sredstvo za ispitivanje pukotina bez oštećenja u zavarenim spojevima bele boje. Sredstvo sa niskim sadržajem sumpora i koncentracijom halogena, ispitano u skladu sa DIN EN ISO 3452-2,i ispunjava zahteve ASME-koda, deo V, član 6. Naneti beli penetrant na čistu osušenu površinu i pustiti da deluje 5-10 minuta.
Pakovanje: sprej 500ml.