Svi proizvodi > Penetrating Oil +MoS2

Penetrating oil + MoS2
Ulje za podmazivanje zaribalih spojeva sa MoS2

Rastvara oksidne slojeve i penetrira u spojevima vijak-navrtka, bolcnovima, čaurama, prilikom izbijanja zapeklih ležajeva i sklopljenim delovima gde express odvijač ne može da prodre. Istiskuje vlagu, čisti od nečistoća, štiti od nove korozije i oksidacije i ostavlja čvrst podmazujući film MoS2 protiv habanja. Pakovanje: sprej 400ml.