Svi proizvodi > Sredstva za elektroodržavanje > Prolub

PROLUB 
Sredstvo za zaštitu elektroopreme od vlage

Mešavina visokokvalitetnih aktivnih supstanci i inhibitora korozije koji prave prevenciju električnih kvarova uzrokovanih vlagom i korozijom. Sredstvi ima niski površinski napon i prodire u površinske pore i zatvara ih od prodora vlage, a ujedno i podmazuje sve pokretne delove i električnu opremu i vreća električna svojstva i vrednosti otpornosti. Koristi se kod prekidača, kontakata, releja i kontaktnih ležišta, aparata, instalacija, elektromotora, sklopki, rastavljača i signalnih sistema. Pakovanje: sprej 400ml.