Proizvodi po grupama > Sredstva za elektroodržavanje

PROLUB 
Sredstvo za zaštitu elektroopreme od vlage

Mešavina visokokvalitetnih aktivnih supstanci i inhibitora korozije koji prave prevenciju električnih kvarova uzrokovanih vlagom i korozijom. Sredstvi ima niski površinski napon i prodire u površinske pore i zatvara ih od prodora vlage, a ujedno i podmazuje sve pokretne delove i električnu opremu i vreća električna svojstva i vrednosti otpornosti. Koristi se kod prekidača, kontakata, releja i kontaktnih ležišta, aparata, instalacija, elektromotora, sklopki, rastavljača i signalnih sistema. Pakovanje: sprej 400ml.

Contaclean
Sredstvo za čišćenje i podmazivanje kontakata

Sredstvo za čišćenje svih tipova kontakata i uklanjanje oksidnih i sulfidnih slojeva sa površina. Istovremeno posebni inhibitori obezbeđuju dugotrajno podmazivanje i zaštitu od korozije. Smanjuje otpor kontakta koji dovodi do padova vrednosti ispod 2 mΩ i eliminiše padove voltaže. Može se koristiti na svim tipovima prekidača, kliznim kontaktima varijabilnih kondenzatora, releja, tehnike za merenje, telekomunikacijama, vojnoj industriji... Pakovanje: sprej 400ml.

Contact cleaner
Sredstvo za čišćenje elektronike

Sredstvo je tačno balansirana mešavina visokokvalitetnih rastvarača sa niskim površinskim naponom koja brzo prodire u površinske pore u uklanja ulje,mast, prljavštinu i ostale kontaminacije. Isparava brzo, bez ostavljanja rezidua. Posebno je pogodan za precizne instrumente i osetljive elektronske komponente, elektromehaničke kontakte, releje, elektroopremu... Pakovanje: sprej 400ml

Elektro degreaser
Sredstvo za odmašćivanje kablova

Sredstvo je specijalna mešavina puno rastvarača koji uklanjaju ulja, masti i vlagu sa elektroopreme. Posebno je pogodan za elektro motore, prekidače visokog napona, kablove, rastaljače... Zbog niskog površinskog napona prodire u teško pristupačna mesta uklanjajuću zaprljanja i vlagu i isparava bez ostatka. Pakovanje: sprej 400ml.

Urethane clear
Uretanski premaz za elektronske komponente

Uretan je jednokomponentni poliuretanski providni lak koji štiti i izoluje, eliminiše i pravi prevenciju protiv curenja struje, korona efekta, kratkih spojeva i pražnjenja, a pogodan je i za zaštitu od korozije svih delova koji su izloženi teškim atmosferskim uslovima. Štiti štampane ploče, komponente, žice, kablove, PC ploče, elektromotore, transformatore, elektronsku opremu i ostalo. Pakovanje: sprej 400ml i kanister 5 litara.

Compressed Air spray
Komprimovani vazduh u boci

Sredstvo za brzo, beskontaktno čišćenje, uklanjanje prašine i raznih naslaga na elektronskim komponentama i opremi. Jednostavno i pouzdano uklanjanje raznih kontaminacija i čišćenje osetljivih površina na PC opremi, elektronskoj osetljivoj opremi, preciznim delovima, telefonskoj instalaciji, modulima, fotoopremi...
Pakovanje: sprej 400ml.

Cooling spray
Sredtvo za pothlađivanje

Sredstvo sa efektom hlađenja do -45, za brzo lociranje termalnih prekida u električnim i elektronskim komponentama, za testiranje termostata u hladnjačama i frižiderima, za simulaciju hladnog starta u sektoru automotive i ostalim aplikacijama.
Pakovanje: sprej 400ml.