Svi proizvodi > Sredstva za elektroodržavanje > Urethane clear

Urethane clear
Uretanski premaz za elektronske komponente

Uretan je jednokomponentni poliuretanski providni lak koji štiti i izoluje, eliminiše i pravi prevenciju protiv curenja struje, korona efekta, kratkih spojeva i pražnjenja, a pogodan je i za zaštitu od korozije svih delova koji su izloženi teškim atmosferskim uslovima. Štiti štampane ploče, komponente, žice, kablove, PC ploče, elektromotore, transformatore, elektronsku opremu i ostalo. Pakovanje: sprej 400ml i kanister 5 litara.